Διευθυντικά Στελέχη

Ροδόλφος Οντόνι

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Αποτελεί τον ιδρυτή και εκ των βασικών μετόχων της εταιρείας, διατελώντας καθήκοντα Διευθύνοντος συμβούλου έως και σήμερα. Είναι απόφοιτος του London College of Printing, από όπου απέκτησε Β.Α. in Publishing Management. Είναι κάτοχος Master of Science in Management Systems από το Rochester Institute of Technology.

Μαρία Αρβανίτη

Οικονομική Διευθύντρια

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Αθηνών (1989 - 1993). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος άδειας άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄ τάξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 340/98. Διαθέτει εμπειρία στο χώρο της λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης ελληνικών εταιριών όπως η ξενοδοχειακή Club Mediterranean Hellas S.A., η αεροπορική Avionic LTD, καθώς και η αντιπρόσωπος της Pizza Hut στην Ελλάδα Food Plus Α.Ε.Β.Ε. Στην Centric εργάζεται από τον Απρίλιο του 2000.

Κέλλυ Αβαταγγέλου

Νομικός Σύμβουλος

Διαθέτει σημαντική και πολυετή εμπειρία ως δικηγορός εταιρειών και έχει χειριστεί μεγάλο αριθμό διεθνών συναλλαγών. Η ενασχόληση της εκτείνεται σε πλήθος κλάδων όπως ενδεικτικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ναυτιλία, η εκμετάλλευση ακινητών και τα τροφιμα. Έχει ασχοληθεί με θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων, κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου πανεπιστημίου της Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο από το πανεπιστήμιο του Κεντ του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη Centric εργάζεται από το 2017.

Ελευθέριος Κωστάκης

Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου

Ο κ. Κωστάκης εργάστηκε επί σειρά ετών σε διάφορες θέσεις στον ιδιωτικό τομέα όπου απέκτησε εμπειρία τόσο στο χώρο της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών όσο και στον τομέα του στρατηγικού μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Είναι κάτοχος πτυχίου χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών οικονομικών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη Centric εργάζεται από το 2008.

Απόστολος Αντωνιάδης

Σύμβουλος Διοίκησης

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1970. Είναι κάτοχος πτυχίου διοίκησης επιχειρήσεων από το Deree College και μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ από το Rotterdam School of Management. Είναι κάτοχος του τίτλου CFA, και πιστοποιημένος οικονομικός αναλυτής από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς. Διαθέτει εμπειρία στο χώρο του Corporate Finance εργαζόμενος στις εταιρίες ΩΜΕΓΑ Χρηματιστηριακή/Τράπεζα και Euroxx Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ έχει εργαστεί και στη Newsphone Hellas ως Σύμβουλος Διοίκησης. Στη Centric εργάζεται από το 2008.